Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle – ohjelmassa. Tällä ohjelmalla me tuemme syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.

EMME ENÄÄ OTA UUSIA HAKEMUKSIA VASTAAN!
VALITETTAVASTI EMME VOI ENÄÄ OTTAA UUSIA HAKEMUKSIA VASTAAN OPPIMATERIAALITUKIIN. RAISION PELASTAKAA LAPSET RY:N HALLITUS ON JOUTUNUT TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEN TOIMINNAN ALAS AJAMISESTA AKTIIVISTEN JÄSENTEN PULASTA JOHTUEN.
TÄLLÄ HETKELLÄ EVÄITÄ ELÄMÄÄN-OHJELMASSA MUKANA OLEVAT 2. ASTEEN OPISKELIJAT TUETAAN OPINTOJENSA LOPPUUN ASTI, MUTTA UUSIA OPISKELIJOITA EI ENÄÄ OTETA MUKAAN.

Harrastusavustuksia voi hakea niin kauan kuin yhdistyksellä on toimintaa. Uudet hakemukset käsitellään jatkossa kaksi kertaa vuodessa, tammikuun alussa sekä elokuun alussa. Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen:

raisionpelastakaalapset@gmail.com